روزرسانی-فهرست-دریافت-کنندگان-ارز

ژوئن 9, 2019

به روزرسانی فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی تا تاریخ12 خرداد

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛ به روزرسانی فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی به گزارش ایرانیان پلاست و به نقل از روابط عمومی بانک […]