قیمت پلیمرهای آمریکایی در ترکیه همچنان ارزانتر از محموله های ایرانیست

قیمت پایه محصولات پتروشیمی منتهی به روز یکشنبه (17 الی 24 آذر 98)
دسامبر 13, 2019
تولید پلاستیکی که راه رفتن یاد گرفت
دسامبر 13, 2019

قیمت پلیمرهای آمریکایی در ترکیه همچنان ارزانتر از محموله های ایرانیست

قیمت پلی اتیلن ها همچنان در بازار ترکیه و در هفته جاری روندی نزولی داشت، به طوری که قیمت ها از مبدا آمریکا باز هم باکاهش بیشتری نسبت به محموله های ایرانی توسط نشریه آیسیس اعلام شد و همچنان محموله های آمریکایی به مقصد ترکیه باقیمتهایی ارزان تر از ایران حمل می شوند.

اختلاف قیمت پلی اتیلن سبک خطی و پلی اتیلن سنگین فیلم آمریکایی و ایرانی به مقصد ترکیه ٤٠ دلار است. بهاین ترتیب همچنان پتروشیمی های ایرانی باید برای رقابت با محموله های آمریکایی قیمت های خود را کاهش دهند. قیمت پلی اتیلن سبکخطی آمریکا به مقصد ترکیه در هفته جاری ١٠ دلار دیگر افت کرد و به ٧٥٠ تا ٧٧٠ دلار در هر تن CFR ترکیه رسید، حال آنکه محمولههای ایرانی با قیمتهای هفته گذشته یعنی ٨١٠ تا ٨٢٠ دلار در هرتن CPT ترکیه ارزش گذاری شدند. همچنین قیمت پلی اتیلن سنگین بادی آمریکا هم ٢٠ دلار افت کرد و به ٧٥٠ تا ٧٧٠ دلار در هر تن CFR ترکیه رسید، محموله های ایرانی هم در محدوده ٨٢٠ تا ٨٥٠دلار در هر تن CPT ترکیه قیمت گذاری شدند تا همچنان ٣٠ دلار اختلاف قیمت بین محموله های آمریکایی و ایرانی به مقصد ترکیه باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *