تجزیه-پلاستیک

می 15, 2023

کشف میکروب‌های جدید پلاستیک خوار

در حال حاضر، چندین ریز ارگانیسم که پلاستیک را می‌خورند، کشف شده اند. این باکتری‌ها و قارچ‌ها آنزیم‌هایی تولید می‌کنند که پلاستیک را تجزیه می‌کنند، اما […]