نشریه مدیریت نوین

ژوئن 3, 2018

ابهام اروپایی ها در خرید از تولیدکنندگان ایران

نایب رئیس انجمن ملی صنایع پلاستیک درباره نمایشگاه میلان پلاست توضیحاتی داد. او در همین زمینه گفت: نمایشگاه میلان پلاست، یکی از نمایشگاه های قدیمی این […]
نوامبر 14, 2017

بیش از 710 هزار تن اتیلن از سوی مجتمع های پتروشیمی واقع در مسیر خط لوله اتیلن غرب تا پایان مهرماه مصرف شد.

علی محمد بساق زاده مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به روند مطلوب افزایش حجم خوراک ارسالی برای مجتمع های پتروشیمی واقع در مسیر […]
نوامبر 14, 2017

گذر از چالش بدهکاری به تعاونی صنایع پلاستیک تهران

ریاست اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز پلاستیک کشور، نصرالله رضا زاده در گفت و گو با رسانه مدیریت نوین، گذر از چالش بدهکاری به تعاونی […]
نوامبر 10, 2017

تاثیرات مثبت کارآفرینی مدنی بر توسعه منابع انسانی

مقدمه:  امروزه هدف مشترک توسعه در سطوح مختلف ملی و بین المللی متمرکز بر بهبود کیفیت زندگی انسان می باشد. آینده زندگی بشر متکی به درک […]